Generiska- Brand preparat.

Originalläkemedel och generika

Då patenttiden på många stora läkemedel såsom Losec, Prozac m.fl. har gått ut så har läkemedelsmarknaden öppnats för likvärdiga kopior, så kallade generika. Dessa generiska läkemedel kan vara av olika fabrikat men har det gemensamt att de innehåller samma aktiva substans som originalläkemedlet.

Den 1 oktober 2002 infördes i Sverige nya regler om utbyte av läkemedel. Detta innebär att apotekspersonal byter ut originalläkemdlet mot en billigare kopia, ett generiskt läkemedel med samma aktiva substans och samma verkan. Detta gäller framför allt receptbelagda läkemedel som subventioneras av staten. Generiska läkemedel är likvärdiga med originalläkemedel. Generika har samma effekt (varken bättre eller sämre) men har ett annat namn och kommer från en annan leverantör. Patenttiden i Sverige är 20 år. Under den tiden är det förbjudet för andra företag att sälja likvärdiga läkemedel. Under patenttiden kan det företag som tagit fram läkemedlet ta ut höga priser utan att tappa marknadsandelar eftersom företaget har monopol på läkemedlet. Den begränsade patenttiden stimulerar forskande läkemedelsföretag att utveckla nya läkemedel. Eftersom generiska konkurrenter uppstår efter att patenttiden gått ut så kan inte det forskande läkemedelsföretaget fortsätta att ta ut höga priser på sitt läkemedel.

Läs mer på jämförelsesidan